04-01-2021, 16:46, LAATSTE UPDATE: 04-01-2021

Slotdividend - Het Hof Hoorneman Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund, aandelenserie 2 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per half jaar een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders.

De directie heeft besloten tot het uitkeren van een slotdividend van € 0,24 per aandeel.

Op 5 januari 2021 zal het aandeel ex-dividend noteren.

Lees meer

Income Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`