03-12-2019, 16:40, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Slotdividend Value Fund December 2019

Het Hof Hoorneman Value Fund, aandelenserie 1 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per half jaar een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders. De directie heeft besloten tot het uitkeren van een slotdividend van € 1,00 per aandeel. Op 4 december 2019 zal het aandeel ex-dividend noteren.

Het slotdividend zal, geheel in contanten en onder aftrek van 15% dividendbelasting, met ingang van 6 december betaalbaar worden gesteld bij ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam en aan de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de instellingen die hun aandelen op 3 december 2019 nabeurs in administratie hadden.

Lees meer

Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`