14-04-2021, 10:19, LAATSTE UPDATE: 09-05-2021

Stijgende rente beperking voor Europees vastgoed

Real Estate Value Fund, Q1 2021

In het eerste kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund een rendement van 2,2%.

De vooruitgang in de bestrijding van de corona-pandemie zorgt voor optimisme in de markten. Beleggers kijken weer vooruit en durven te rekenen op een economie zonder verlammend virus. Hoewel de vaccinaties in sommige landen nog niet zo snel verlopen als gehoopt, zijn er ook landen waar succesvolle vaccinatiecampagnes hebben geleid tot een geleidelijke hervatting van de normale economische activiteiten. Het lijkt er bovendien op dat vaccinaties ook een dam opwerpen tegen nieuwe varianten van het virus.  

Het eerste kwartaal van het beleggingsjaar werd derhalve een kwartaal van herstel, met name voor aandelen. De koersen van vastgoed daarentegen bleven vlak als gevolg van stijgende rentes. Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund presteerde iets beter dan de markt.  

Structurele gevolgen
“De waardering van de vastgoedportefeuille hangt sterk samen met de ontwikkelingen in de westerse wereld”, vertelt fondsbeheerder Robin Franken. “Pas wanneer kantoren en winkels weer gebruikt gaan worden, kunnen beleggers een degelijke inschatting maken van welke gevolgen van de pandemie tijdelijk en welke meer structureel van aard zijn.”

Wel lijkt vast te staan dat de wereld van winkels en kantoren, maar eigenlijk ook de gehele economie, er anders uit gaat zien.  

“Een meer flexibele omgeving met veranderende gewoontes lijkt onvermijdelijk”, aldus Franken. “Het Real Estate Value Fund blijft daarom inspelen op de ontwikkelingen, zonder de onderliggende waardering van vastgoed, de kredietwaardigheid van de ondernemingen en de kasstroomgeneratie uit het oog te verliezen.”

Het Real Estate Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in vastgoedfondsen.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Real Estate Value Fund
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`