08-07-2020, 11:42, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

Corona zorgt voor wisselend beeld bij vastgoedmarkten

Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 8,4%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -23,2%.

Na een zwaar eerste kwartaal lieten de vastgoedmarkten de afgelopen drie maanden eerste tekenen van herstel zien. Hoewel de markten nog zeer volatiel zijn, werd vooral eind mei en begin juni de weg naar boven weer gevonden.

Opvallende verschillen

Fondsbeheerder Robin Franken ziet ‘opmerkelijke verschillen’ tussen subsectoren. Retail, hotels en resorts worden het hardst getroffen. Hun aanzienlijke koersherstel eind mei, begin juni bleek van korte duur. De residentiële vastgoedmarkt daarentegen – het fonds heeft posities in Vonovia en LEG Immobilien – wordt slechts beperkt geraakt. Ook van indirecte gevolgen (huurders met betalingsproblemen) is bij de Duitse residentiële vastgoedspelers nauwelijks sprake, omdat de Duitse overheid bij ontslag huurbetalingen overneemt. De sterke residentiële ontwikkeling was een voorname reden dat Duitsland de afgelopen maanden tot de sterkst presterende vastgoedmarkten behoorde.  

De kantorenmarkt kende een lastig kwartaal, met name in het Verenigd Koninkrijk. De succesvolle wereldwijde transitie naar meer thuiswerken lijkt hier debet aan. “Dit maakt ons terughoudend bij het alloceren van middelen aan kantoorvastgoed”, geeft Franken aan.

Eind juni viel vastgoedspeler Intu Properties om. De Britten gingen gebukt onder een excessieve schuldenlast, onderinvestering en een overmatige focus op het innen van maximale huren in plaats van het creëren van een aantrekkelijke winkelomgeving. Ondanks dat het fonds geen positie heeft in  Intu, kan de gedwongen verkoop van Intu-winkelcentra gevolgen hebben voor de waarderingen van winkelvastgoed, vooral in het VK. “Dit kan op de korte termijn leiden tot aanzienlijke herfinancieringsdruk voor minder goed gekapitaliseerde spelers.”

Langlopende huurcontracten

De Amerikaanse vastgoedonderneming WP Carey, wereldwijd actief en expert in sale-and-lease-back-deals, is aan het fonds toegevoegd. De door corona gedaalde koers bood een unieke aankoopmogelijkheid. “De onderneming heeft een portefeuille van langlopende huurcontracten met gerenommeerde huurders”, zegt Franken. “Deze huren worden grotendeels geïndexeerd waardoor het inflatierisico beheersbaar blijft. De combinatie van lange huurcontracten en een langlopend leningenboek maken de kasstromen van deze onderneming zeer voorspelbaar.”  

De positie in Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is verder opgehoogd. Hoewel de groep hard wordt geraakt door de coronacrisis zijn er genoeg mogelijkheden om aanzienlijke kasstromen te blijven genereren. Zo slaagde URW in de verkoop van vijf winkelcentra. Om deze ophoging te faciliteren, zijn de wegingen in VIB Vermoegen en Vonovia teruggebracht.

Het Real Estate Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt wereldwijd in vastgoedfondsen. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Real Estate Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`