13-08-2020, 21:42, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Corona zorgt voor tweedeling in vastgoedmarkt

Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund kende een lastige maand juli. Terwijl residentiële vastgoedmarkten degelijk presteerden, trok COVID-19 een sterke wissel op andere sectoren.

De verslechtering van de besmettingscijfers in diverse grote landen zorgt voor problemen, vertelt fondsbeheerder Robin Franken. “De negatieve cijfers leiden niet tot een terugkeer naar rigide lockdowns, maar wel tot het verlengen dan wel regionaal aanscherpen van de beperkingen. Residentiële vastgoedbedrijven worden hier nauwelijks door geraakt, maar winkels en hotels des te meer.”

Om die reden werd de positie in de Franse vastgoedonderneming Covivio verder opgehoogd. “De koers was achtergebleven bij de markt als geheel, ondanks dat de groep een zeer aantrekkelijke residentiële- en kantoorvastgoedportefeuille heeft”, verklaart Franken. “De hotelportefeuille van de groep staat meer onder druk, maar deze vormt maar een klein gedeelte van de totale waardering.” Volgens Franken wordt de stabiliteit in de overige onderdelen ‘onvoldoende weergegeven in de koers’.  

Om de aankoop van Covivio te financieren is de positie in Grand City Properties teruggebracht. Deze onderneming was de afgelopen maanden sterk blijven liggen, wat een lagere weging in het fonds rechtvaardigde. “We zien daar voor de komende periode minder opwaarts potentieel.”

Het Real Estate Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in vastgoedfondsen. In de maand juli 2020 boekte het een rendement van -1,5%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -24,4%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Real Estate Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`