09-10-2020, 16:48, LAATSTE UPDATE: 09-11-2020

Phoenix Fund gepositioneerd voor ‘hobbelig herstel’

Phoenix Fund, Q3 2020

In het derde kwartaal van 2020 boekte het Hof Hoorneman Phoenix Fund een rendement van -3,7%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -24,5%.

Na de opleving in het tweede kwartaal van dit jaar werden de financiële markten aan het einde van de zomer wat onrustiger. Veel overheden zagen zich genoodzaakt de maatregelen aan te scherpen om het aantal coronabesmettingen in toom te houden. “De weg naar economisch herstel zal hobbelig zijn”, zegt fondsbeheerder Najib Nakad.

Ondanks de grote effecten op de winstgevendheid van bedrijven door COVID-19, zijn er ook bedrijven die juist meer winst maken vanwege het virus. Zo kwam groente- en fruitdistributeur Greenyard eerder dit jaar met een positieve winstupdate. Het afgelopen kwartaal werd de positie in Greenyard gereduceerd om een deel van de winst te nemen.

De obligaties van Fürstenberg, die door de Special Purpose Vehicles van Norddeutsche Landesbank zijn uitgegeven, zijn gekoppeld aan de winst van de bank. Het management meldde dat een verlies dit jaar door de pandemie zeer waarschijnlijk is. De Fürstenberg Tier-1-instrumenten zullen vanaf eind 2021 niet meer meetellen als kapitaal voor de bank. De bank sprak dan ook de wens uit om de obligaties terug te betalen.  Het bedrag dat terugbetaald moet worden, hangt echter af van de toekomstige winsten van NordLB. “De obligaties zijn na een opleving vorig jaar weggezakt naar niveaus iets boven onze aanschafprijs”, vertelt Nakad. “Er wordt weinig positiefs ingeprijsd. Als de bank de komende jaren geen winst maakt, zal de uiteindelijke afrekening onder de huidige koers liggen. Maar gezien de samenstelling van de leningenportefeuille lijkt ons dit erg pessimistisch. We houden de positie daarom aan.”

In lijn met de verwachtingen besloot Genel om de 10-procentlening te herfinancieren. De obligatie is tegen een premie afgelost en is met een korting doorgerold in een nieuwe uitgifte met een looptijd tot 2025 en een coupon van 9,25 procent. Het fonds houdt vertrouwen in Genel en heeft dan ook aan deze doorrol meegedaan.  

Phoenix Fund kreeg een teleurstelling te verwerken in de vorm van een verloren rechtszaak tegenover IKB Deutsche Industriebank. “Wij vinden dat obligatiehouders zijn benadeeld ten bate van de aandeelhouder, het private equity-fonds Lone Star. De rechtbank in Düsseldorf heeft ons echter geen gelijk gegeven. Door beperkte verdere juridische vooruitzichten hebben we deze kleine positie nagenoeg volledig afgeschreven.”  

Nieuw in het Phoenix zijn de BNP Fortis CASHES. Deze instrumenten, oorspronkelijk door Fortis uitgegeven voor de mislukte overname van ABN AMRO, verliezen eind 2021 hun waarde als kapitaal voor de bank. De verwachting is dat ze tegen die tijd zullen worden teruggekocht.

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Header Phoenix Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`