09-11-2020, 11:03, LAATSTE UPDATE: 04-12-2020

Phoenix Fund sorteert voor op stijging legacy instruments

Phoenix Fund, oktober 2020

De opinie van de European Banking Authority over ‘legacy instruments’ zorgde voor een opleving van diverse obligaties in het Hof Hoorneman Phoenix Fund.

De European Banking Authority maakte in oktober een einde aan alle onzekerheid omtrent legacy instruments. De EBA concludeerde dat financiële instellingen afstand moeten doen van dit type leningen. Dit is onder meer positief voor de CASHES van BNP, een vorm van converteerbare obligaties.

“De instrumenten mogen niet meer gelden als Additional Tier 1-kapitaal”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “De bank, net zoals alle andere banken, zal stappen moeten ondernemen om van deze leningen af te komen. Dat kan via een aflossing of een terugkoop in de markt waarbij het voor de toezichthouder duidelijk moet zijn dat je als bank er alles aan gedaan hebt om de niet kwalificerende leningen terug te kopen. Momenteel handelen deze instrumenten rond de 81. Wij hebben er daarom voor gekozen de positie op te hogen.”

Verder werd in oktober de bestaande positie in het Britse EnQuest verhoogd. Deze olieproducent met activiteiten in de Noordzee en in Maleisië heeft dit jaar flink in de kosten gesneden om de operationele kosten per vat olie verder omlaag te krijgen. EnQuest zal een neutrale vrije kasstroom genereren bij olieprijzen van US$33 en US$27 in respectievelijk 2020 en 2021. Fondsbeheerder Martin van Buren: “Dit zijn lage break-even niveaus waarbij veel olieproducenten niet meer winstgevend zijn.”

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. In de maand oktober 2020 boekte het een rendement van -0,2%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -24,6%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Phoenix Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`