13-08-2020, 21:40, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Phoenix Fund stapt in CASHES van BNP Fortis

Hof Hoorneman Phoenix Fund verhoogde in juli de posities in Fluor Corporation en Genel. Daarnaast deed het fonds een nieuwe aankoop met de CASHES van BNP Fortis.

“De obligatie van Fluor Corporation handelt nog steeds op zeer lage niveaus, terwijl de aflossing ervan, uiterlijk in 2023, met de sterke balans niet in gevaar zou moeten komen”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad.

De fondsbeheerder is evenzeer te spreken over Genel. De kaspositie van de Britse energiemaatschappij is groter dan de uitstaande schuld. “De 10 procent rentelasten die Genel over deze schuld betaalt, zijn niet efficiënt voor het bedrijf”, legt Nakad uit. “Het is daarmee niet ondenkbaar dat de obligatie, tegen een premie, vroegtijdig afgelost gaat worden.”

Nieuw in het Phoenix Fund zijn de CASHES* van BNP Fortis. CASHES zijn een vorm van converteerbare obligaties die oorspronkelijk waren uitgegeven door Fortis na de mislukte overname van ABN AMRO. “De CASHES verliezen eind 2021 de regulatorische waarde. De verwachting is dat ze tegen die tijd zullen worden teruggekocht door de bank.”

* Convertible And Subordinated Hybrid Equity-linked Securities

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. In de maand juli 2020 boekte het een rendement van -0,8%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -22,2%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Phoenix Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`