10-09-2020, 14:17, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Norddeutsche Landesbank: onzekerheid over uitbetaling

Binnen het Hof Hoorneman Phoenix Fund zakken Fürstenberg-obligaties van de Norddeutsche Landesbank weg, omdat de bank dit jaar waarschijnlijk verlies zal draaien.

De obligaties van Fürstenberg, die door de Special Purpose Vehicles van Norddeutsche Landesbank zijn uitgegeven, zijn gekoppeld aan de winst van de bank.  

“De Fürstenberg Tier-1 instrumenten zullen vanaf 2021 niet meer meetellen als kapitaal”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. “Hierom heeft de bank de wens uitgesproken om de obligaties terug te betalen. Het bedrag dat in de toekomst terugbetaald moet worden, hangt af van de toekomstige winsten van de bank.”

Het management heeft bekendgemaakt dat een verlies dit jaar waarschijnlijk is. De obligaties zijn na een tijdelijke opleving weggezakt. Er wordt momenteel weinig positiefs ingeprijsd. Nakad: “We houden de positie dus nog even aan.”

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. In de maand augustus 2020 boekte het een rendement van -0,4%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -22,5%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Phoenix Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`