05-03-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 05-03-2020

Phoenix Fund houdt verlies beperkt door goede verkopen

Phoenix Fund, Fondsupdate, februari 2020

Het Hof Hoorneman Phoenix Fund boekte een min van 1,4 procent, een relatief kleine daling ten opzichte van de markt. Dit was mede te danken aan de verkoop van enkele posities.

“Posities in de olie-industrie bleven in februari redelijk overeind”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. Een tweetal aandelenposities, die verkregen zijn uit een herstructurering, deden het minder sterk. “Die zijn net zo hard geraakt als de rest van de markt en misschien wel een tikje harder.”

Positief was de verkoop begin februari van een aantal posities waarvan de koersen hard waren opgelopen en de onderwaardering verdwenen was. Een daarvan was de converteerbare lening van Fugro, die boven pari is verkocht. “Het uitstel van de herfinanciering eind februari leidde ertoe dat deze lening inmiddels 12 procent lager staat”, aldus Nakad. “Inmiddels onderzoeken we de mogelijkheid om opnieuw in te stappen.”

Ook de positie in een Rothchild CMS-lening was in korte tijd fors opgelopen. “Onze onzekerheid over een vervroegde aflossing was te groot om de lening op die koers in de portefeuille te laten zitten.” 

De positie werd ingeruild voor ING Groep. Deze viel wat terug na het vertrek van CEO Ralph Hamers.

Het Phoenix Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in leningen van bedrijven met schuldproblemen of bedrijven die in faillissement verkeren. In de maand februari 2020 boekte het een rendement van -1,4%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -2,3%.

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.