22-12-2020, 08:05, LAATSTE UPDATE: 22-12-2020

Persbericht Van Lanschot Kempen

 

Wij berichten u dat de toezichthouders verklaringen van geen bezwaar hebben verleend aan Van Lanschot Kempen voor de overname van Hof Hoorneman Bankiers. 
De overname, die op 18 augustus 2020 is aangekondigd, zal naar verwachting in januari 2021 worden afgerond. Uiteraard houden wij u van de verdere voortgang op de hoogte. 

Lees het persbericht

In de loop van 2021 zullen wij met u in gesprek gaan en u informeren over de mogelijkheden die wij u bij Van Lanschot Kempen kunnen bieden.

 

Neem gerust contact op indien u vragen heeft. Wij staan u graag te woord. 

 

Met vriendelijke groeten,

Directie Hof Hoorneman Bankiers
Jaco Aardoom, Najib Nakad en Adriaan Wijt

Toezichthouders geven goedkeuring voor overname

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`