28-04-2020, 17:20, LAATSTE UPDATE: 31-03-2021

AVA HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV OP 9 JUNI 2020

Oproep en agenda jaarlijkse Algemene Vergadering van Hof Hoorneman Investment Funds NV.

Klik hier voor de aankondiging

Klik hier voor de agenda

De betreffende vergaderstukken zijn beschikbaar: jaarverslag HHIF 2019

Nieuws

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`