09-10-2020, 16:54, LAATSTE UPDATE: 09-11-2020

Obligatie Fonds profiteert van dalende risicopremies

Obligatie Fonds, Q3 2020

In het derde kwartaal van 2020 boekte het Hof Hoorneman Obligatie Fonds een rendement van 2,2%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 0,9%.

Hoewel de onzekerheid rondom het coronavirus nog niet is verdwenen, is de risicopremie voor investment grade-obligaties in het derde kwartaal met enkele tientallen basispunten gedaald. De grote steunpakketten werpen hun vruchten af en dat is in Nederland bijvoorbeeld zichtbaar door de nog steeds relatief lage werkloosheid. Ook herstelt de economie sneller ten opzichte van de vorige crisis. Toch is voorzichtigheid geboden, stelt Mark Koomen, analist van het Obligatie Fonds. “In de laatste week van september liepen in verschillende landen de besmettingen en ziekenhuisopnames weer op. Dit had een direct effect op de risicopremies over die periode; die stegen weer.”  

Onder aan de streep kende het Obligatie Fonds een sterk kwartaal. Dit was enerzijds te danken aan de dalende risicopremies, maar ook aan de verder dalende rentestanden.

In het begin van het derde kwartaal zijn een aantal posities, waarvan de risico’s door de coronacrisis waren toegenomen, in omvang gereduceerd. Dit zijn obligaties van Carnival, Citycon en Hammerson. Positief is dat Carnival de afgelopen periode zijn liquiditeitspositie heeft vergroot. Toch blijft de situatie bij de cruisemaatschappij nog onzeker. Mede door het hoge aantal besmettingen in de VS, zal de omzet nog enige tijd laag blijven. Ook blijft de hoeveelheid schuld te hoog voor de criteria van het Obligatie Fonds. 

Bij Hammerson is de trend van online winkelen door de coronacrisis versterkt en is het lastiger geworden om bezittingen te verkopen. Koomen: “Bezittingen zijn door de crisis in waarde gedaald en aangezien de beurswaarde grotendeels is verdampt, heeft een aandelenuitgifte nauwelijks gevolgen op de loan-to-value (LTV). Het wordt moeilijk om de LTV te verlagen en daarmee zijn de risico’s voor ons fonds te hoog.”

Na de flinke verhoging van de rentegevoeligheid in het tweede kwartaal is de rentegevoeligheid in het derde kwartaal ongeveer gelijk gebleven. Deze ligt boven het marktgemiddelde. “Die keuze heeft een positieve impact op de prestaties en het rendement over 2020 zit alweer in de plus”, onderstreept Koomen. 

Door de verkoop van diverse obligaties in combinatie met het dalen van de risicopremies is het effectief rendement gedaald naar circa 1 procent.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Header Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`