09-06-2021, 14:47, LAATSTE UPDATE: 18-10-2021

Obligatiemarkt kijkt met spanning naar inflatiecijfers

Obligatie Fonds, mei 2021

De risico-opslagen voor ‘investment grade’-obligaties bleven in mei stabiel. In het Hof Hoorneman Obligatie Fonds werden diverse transacties verricht.  

Afgelopen maand werd middels inschrijving de obligatie van Erste Group met looptijd 2028 aangekocht. Daar staat tegenover dat de obligaties van Coca-Coca, Unibail Rodamco en Vivat zijn verkocht. Door de verkoop van de obligatie van Unibail Rodamco met looptijd 2049 is de rentegevoeligheid iets verlaagd. Deze ligt echter nog steeds boven het marktgemiddelde.

Intussen vraagt de markt zich af in hoeverre de inflatie zal oplopen. Sommige analisten vrezen een ‘supercyclus’. Dat zou betekenen dat de grondstoffenprijzen jarenlang achter elkaar zullen stijgen. Anderen rekenen er echter op dat de inflatiestijging van tijdelijke aard is. “Voor structureel hogere inflatie zullen de lonen significant moeten stijgen en dat is op dit moment niet het geval”, zegt fondsbeheerder Najib Nakad.  

De hoogte van de inflatie is van belang voor de obligatiekoersen; hogere inflatie gaat vaak gepaard met hogere rente en dus lagere obligatiekoersen.  De rente kwam in mei per saldo niet van z’n plek ondanks het feit dat de Nederlandse 10-jaars rente medio mei kortstondig positief was. Drie leden van de Governing Council van de Europese Centrale Bank spraken zich uit voor de voortzetting van het opkoopprogramma in het derde kwartaal. Dit is een signaal dat de ECB de inflatie als een tijdelijk probleem ziet (net als de Amerikaanse centrale bank, de Fed) en de acute inflatieangst nam tegen het einde van de maand mede hierdoor weer af.

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand mei 2021 boekte het een rendement van -0,2%. Het rendement YTD komt daarmee uit op -1,8%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`