11-02-2021, 13:35, LAATSTE UPDATE: 08-03-2021

Obligatie Fonds verkoopt positie Klépierre

Obligatie Fonds, januari 2021

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds gebruikte het optimisme in de markt om een obligatie van vastgoedontwikkelaar Klépierre voor een mooie prijs te verkopen.

De obligatie werd afgelopen oktober aangekocht. Dankzij het voorzichtige optimisme in de markt vanwege de vaccinatiecampagnes kon deze worden verkocht tegen een verkoopprijs die 6 punten hoger lag dan de aankoopprijs. “Het gerealiseerd rendement lag ruim boven het koersverloop van andere obligaties van dezelfde uitgever over die periode”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad.

Ook werden afgelopen maand obligaties van Grand City en Shell verkocht. Tegenover deze verkopen stonden toewijzingen van obligaties van La Poste, Veolia, KBC, Volkswagen en Deutsche Pfandbriefbank. 

Januari gaat verder de boeken in als een relatief rustige maand. De vergoeding op de Duitse 10-jaars staatsrente steeg met enkele basispunten en de risicopremie voor investment grade-obligaties liep iets op. “Deze factoren droegen bij aan het licht negatieve rendement over januari”, legt Nakad uit.

Onderliggend is de rentegevoeligheid van bijna 7 nog steeds iets hoger dan het marktgemiddelde. Het effectief rendement bedraagt circa 0,5 procent.  

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand januari 2021 boekte het een rendement van -0,5%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`