08-03-2021, 16:39, LAATSTE UPDATE: 14-04-2021

Obligatie Fonds sorteert voor op inflatie

Obligatie Fonds, februari 2021

Na een rustige start van het jaar kwamen de obligatiemarkten, en daarmee het Hof Hoorneman Obligatie Fonds, in februari in onrustiger vaarwater terecht.

Beleggers houden er rekening mee dat het herstel van de economie sterker zal uitvallen dan verwacht. Met name in de Verenigde Staten leidt dit tot zorgen, vanwege het stimuleringspakket dat het Witte Huis voor ogen heeft. “De angst is dat hierdoor de inflatie zal oplopen”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad.  

Deze zorgen kwamen tot uitdrukking in een stijgende Amerikaanse kapitaalmarktrente, waarna deze ook in de eurozone begon op te lopen. “Hogere inflatie leidt tot waardevermindering van toekomstige hoofdsom- en couponbetalingen”, licht Nakad toe.  

Centrale banken probeerden de onrust te sussen met de boodschap dat hogere inflatie tijdelijk zou zijn, vanwege de herstart van de economie. Digitalisering, automatisering en vergrijzing blijven ook in de toekomst zorgen voor een temperend effect, aldus de Fed.

In februari vonden geen aankooptransacties plaats. Twee obligaties werden verkocht: de 1,25 procent Comcast-lening met een looptijd tot 2040 en de 0,875 procent Colgate Palmolive-lening met een looptijd tot 2039.  

Nadat de spread was ingekomen, zijn beide verkocht om de om de gemiddelde looptijd van de portefeuille te verlagen. “We besloten hiertoe in het licht van het risico van oplopende inflatie. Daar zijn leningen met deze looptijden erg gevoelig voor”.  

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand februari 2021 boekte het een rendement van -1,2%. Het rendement YTD komt daarmee uit op -1,7%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Obligatie Fonds
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`