10-09-2020, 14:15, LAATSTE UPDATE: 09-10-2020

Banken reageren positief op rentebeleid Fed

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds kende een vlakke maand augustus, vanwege onderliggende factoren die elkaar in evenwicht hielden. Het aantal transacties deze maand bleef beperkt.

In augustus hielden twee ontwikkelingen elkaar in evenwicht: dalende risicopremies voor investment grade-obligaties, die doorgaans zorgen voor oplopende obligatiekoersen, en een oplopende staatsrente, die juist leidt tot een daling van de koersen in deze beleggingscategorie.  

Eind augustus meldde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de inflatiedoelstelling verandert: van een continu streven naar een inflatie van 2 procent naar een gemiddelde inflatie van 2 procent over een langere periode. Dit biedt ruimte aan een tijdelijk hogere inflatie dan 2 procent, wanneer het daarvoor onder de 2 procent heeft gelegen.

“Een hogere inflatie heeft tot gevolg dat het reëel rendement van de vaste rentebetalingen van staatsleningen wordt geërodeerd”, legt analist Mark Koomen uit. “Daardoor daalden de koersen van de staatsleningen, liep de rente op en is de rentecurve steiler geworden. Een steilere rentecurve is positief voor banken omdat de rentemarge toeneemt. Daarom stegen de koersen van veel banken na Powells toespraak.”

Het aantal transacties in augustus bleef beperkt. De obligaties van Hammerson, Airbus en Wells Fargo zijn verkocht en er is ingeschreven op een obligatie van Commerzbank. De rentegevoeligheid is gedaald naar iets onder de 7 en het effectief rendement ligt rond de 1 procent.

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand augustus 2020 boekte het een rendement van 0,0%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 0,4%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Income Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`