09-05-2021, 11:31, LAATSTE UPDATE: 09-06-2021

Stijging Duitse staatsrente raakt Obligatie Fonds

Obligatie Fonds, april 2021

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds kende een rustige maand april. De risico-opslagen van verschillende rating-categorieën zijn allemaal iets afgenomen.

Door het op gang komen van de vaccinatiecampagnes zijn de vooruitzichten nog steeds positief. Het IMF voorziet een groei van de wereldwijde economie van 6 procent, ten opzichte van 5,5 procent eerder.  

“Door deze positieve ontwikkelingen nemen beleggers genoegen met een lagere vergoeding voor investment grade-obligaties, wat een positieve impact heeft op het rendement van het fonds”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad.

Aan de andere kant steeg de vergoeding op de Duitse tienjaars staatsrente. Dit leverde voor april onder aan de streep een licht negatief rendement op. “De ECB zal proberen de vergoeding op staatsleningen te blijven drukken door haar opkoopprogramma van obligaties”, verwacht Nakad. Per maand wordt al voor 20 miljard euro aan obligaties opgekocht.  

De obligatie van Korea Housing is verkocht vanwege een negatief rendement. Ook Paragon werd van de hand gedaan; het effectief rendement was te laag ten opzichte van de rating. Verder zijn obligaties van Covestro, Posco en Befimmo verkocht.

Nieuw zijn obligaties van Santander en Coca-Cola. De rentegevoeligheid van het fonds is hoger dan het marktgemiddelde en het effectief rendement bedraagt circa 0,5 procent wat eveneens hoger ligt dan het marktgemiddelde.  

Het Obligatie Fonds, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. In de maand april 2021 boekte het een rendement van 0,1%. Het rendement YTD komt daarmee uit op -1,6%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Obligatie Fonds

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`