08-07-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief

Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 10,6%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -13,8%.

Mix Fondsen Offensief belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling was als volgt:

Beleggingsfonds 

Weging

Hof Hoorneman Global Fund

43,9%

Hof Hoorneman Obligatie Fonds

11,8%

Hof Hoorneman Value Fund 

11,5%

Hof Hoorneman Phoenix Fund

8,1%

Hof Hoorneman China Value Fund

6,1%

Hof Hoorneman Income Fund

4,2%

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

4,0%

Hof Hoorneman European Value Fund

3,9%

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund

3,9%

Liquide middelen

2,6%

Het offensieve profiel komt tot uiting in de relatief lage weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en een hogere weging van fondsen met een groter opwaarts potentieel en een hoger risicoprofiel.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Offensief wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over dit kwartaal op de desbetreffende fondspagina.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Mix Fondsen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`