09-07-2021, 12:56, LAATSTE UPDATE: 10-09-2021

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal

Q2 2021

Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal boekte in het tweede kwartaal van 2021 een rendement van 2,5%. Daarmee komt het rendement YTD uit op 6,9%.

Mix Fondsen Neutraal belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling per ultimo juni was als volgt:

Beleggingsfonds 

Weging

Hof Hoorneman Obligatie Fonds

45,3%

Hof Hoorneman Global Fund

28,0%

Hof Hoorneman Value Fund

7,6%

Hof Hoorneman Phoenix Fund

5,5%

Hof Hoorneman China Value Fund

4,1%

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 

3,1%

Hof Hoorneman Income Fund

3,3%

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

2,2%

Hof Hoorneman European Value Fund

1,8%

Liquide middelen

-0,8%

Het neutrale profiel komt tot uiting in een gebalanceerde weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds enerzijds en fondsen met een groter opwaarts potentieel en een hoger risicoprofiel anderzijds.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Neutraal wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over dit kwartaal op de desbetreffende fondspagina.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Mixfondsen neutraal

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`