09-07-2021, 12:57, LAATSTE UPDATE: 05-08-2021

Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief

Q2 2021

Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief heeft in het tweede kwartaal een rendement gerealiseerd van 1,2%. Daarmee komt het rendement YTD uit op 1,9%.

Mix Fondsen Defensief belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling per ultimo juni was als volgt:

Beleggingsfonds 

Weging

Hof Hoorneman Obligatie Fonds

54,2%

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF

24,2%

Hof Hoorneman Global Fund

11,6%

Hof Hoorneman Income Fund

3,5%

Hof Hoorneman Value Fund

2,4%

Hof Hoorneman Phoenix Fund

2,2%

Hof Hoorneman China Value Fund

1,8%

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 

1,2%

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund

1,3%

Hof Hoorneman European Value Fund

0,8%

Liquide middelen

-3,3%

Het defensieve profiel komt tot uiting in de hoge weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF. Dit laatste fonds is opgenomen om tegen lage kosten meer spreiding binnen de obligatieportefeuille te realiseren.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Defensief wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over dit kwartaal op de desbetreffende fondspagina.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Mixfondsen defensief

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`