26-03-2020, 14:08, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Lessen uit vorige crises: de coronadip in perspectief

Het coronavirus heeft de beurzen de afgelopen weken diep in het rood gestort. Voor beleggers zijn er op het moment weinig lichtpuntjes te ontdekken. Maar wie de cijfers van voorgaande crises erop naslaat, ziet ook redenen voor hoop.

Weinig mensen zitten tijdens een crisis te wachten op sussende geluiden. Begrijpelijk, want die lossen niets op en hebben de neiging voorbij te gaan aan de onzekerheid die mensen nu ervaren. Beleggers echter onderscheiden zich door hun lange horizon. Tegenslagen op de korte termijn maken zij ondergeschikt aan hun doelen op de lange termijn.

Die houding stelt beleggers bij uitstek in staat om verder te kijken dan de onzekerheid van vandaag de dag. Hoewel in het verleden behaalde resultaten nooit garanties kunnen bieden voor de toekomst, zijn er wel lessen te trekken uit vorige crises die de huidige onrust op z’n minst in perspectief plaatsen.

Bull langer dan bear

De geschiedenis leert ons dat hevige beursdalingen doorgaans van relatief korte duur zijn. In elk geval vergeleken met de bullmarkt* die er in het verleden altijd op heeft gevolgd.  

Neem de meest recente crisis, in 2008. Een mooie grafiek van Morningstar laat zien dat de neergang zestien maanden duurde, maar werd gevolgd door 37 maanden herstel en een bullmarkt van 93 maanden. Of kijk naar de Grote Depressie van de jaren dertig, de enige crisis in de afgelopen eeuw die langer duurde dan twee jaar. Na 34 maanden daling, volgde een herstelperiode van 151 maanden, gevolgd door een bullmarkt van nog eens 146 maanden (169 procent rendement).  

Lange horizon beloond

In de periode 1926-2016 sloten de beurzen (volgens de Ibbotson Large Company Stock Index) in 73 procent van de gevallen het jaar af in de plus. Per vijfjaarsperiode was dat zelfs 87 procent. In de onderzochte negentig jaar is er bovendien geen enkele vijftienjaarsperiode te vinden waarin het rendement negatief is geweest.

Wie belegt voor de lange termijn maakt geheid tijden van crises mee, maar veel vaker jaren van winst – en die winstperiodes hebben in het verleden altijd langer geduurd dan de crises die eraan voorafgingen.  

We weten niet hoelang het coronavirus voor onzekerheid blijft zorgen. Wat we wel weten, is dat ook dit virus weer voorbij zal gaan. En dat we, afgaande op de cijfers uit het verleden, erop mogen vertrouwen dat betere tijden opeens weer voor de deur kunnen staan. Tot die tijd kunt u erop rekenen dat wij bedrijven blijven beoordelen op hun intrinsieke waarde en dat we de huidige lage waarderingen gebruiken om onze fondsen optimaal te positioneren voor herstel.

* bullmarkt – Zelfstandig naamwoord - (economie) - effectenmarkt in een periode waarin aandelenkoersen langdurig in een stijgend patroon zitten en er wijdverbreid optimisme heerst.

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Cylci
2020-08-28 13:37:49

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`