14-04-2020, 16:43, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Lees in het FD de mening van Najib Nakad over het wel of niet uitkeren van dividenden

Door de coronacrisis is de uitkering van dividend door bedrijven in een aantal gevallen op losse schroeven komen te staan. Dit is een gegeven dat veel beleggers, terecht, bezig houdt. Lees in het FD van 13 april 2020 de mening van Najib Nakad over de ontwikkelingen rond het wel of niet uitkeren van dividenden door bedrijven en financiële instellingen.

Lees het artikel op FD.nl

 

Najib Nakad

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`