19-01-2021, 12:23, LAATSTE UPDATE: 19-01-2021

Kwartaalbericht Houdstermaatschappijen Q4 2020

Hieronder is het verslag opgenomen van het team van Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) over het vierde kwartaal van 2020. Hof Hoorneman Houdstermaatschappij (HHH) houdt per 31-12-2020 4,44% aan van het kapitaal van KOP.

MARKTONTWIKKELINGEN PER 31-12-2020

Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020 en een rustig derde kwartaal liet het vierde kwartaal een forse stijging van beurskoersen zien. Naast het feit dat de derdekwartaalcijfers van bedrijven relatief solide waren en consumentenbestedingen sterk bleken, was het belangrijkste nieuws de snelle beschikbaarheid en de hoge effectiviteit van verschillende vaccins tegen het Covid19-virus.

Lees het volledige bericht

Houdstermaatschappijen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`