05-11-2020, 11:00, LAATSTE UPDATE: 16-05-2021

Kwartaalbericht Houdstermaatschappijen Q3 2020

Hieronder is het verslag opgenomen van het team van Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) over het derde kwartaal van 2020. Hof Hoorneman Houdstermaatschappij (HHH) houdt per 30-09-2020 4,50% aan van het kapitaal van KOP.

MARKTONTWIKKELINGEN PER 30-09-2020 
Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020, liet het derde kwartaal op de beurs een rustiger en per saldo positief beeld zien (MSCI Europe Small-cap Index was +6,3%). Geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in mei en juni kwamen Europese economieën in het derde kwartaal weer voorzichtig op gang.

Lees het volledige bericht

Kwartaalbericht Houdstermaatschappijen Q3 2020

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`