23-04-2020, 11:50, LAATSTE UPDATE: 12-10-2020

Kwartaalbericht Houdstermaatschappijen - Q1 2020

Voordat we beginnen aan de economische analyse van het afgelopen kwartaal, willen wij ons medeleven betuigen aan iedereen die is geraakt door de pandemie. Daarnaast hebben we bewondering voor de doorzettingskracht van mensen in de essentiële beroepen zoals onze zorgmedewerkers, politie, supermarktmedewerkers en alle andere landgenoten die in deze exceptionele situatie aan de frontlinies staan. Van ons kunt u verwachten dat wij volledig gefocust blijven op de samenstelling van uw portefeuilles. Dat is minder heldhaftig dan de bijdragen van eerdergenoemde groepen, maar moet juist in deze tijd zorgvuldig gebeuren. We hopen van harte dat u in goede gezondheid verkeert en dat we elkaar in betere tijden weer mogen ontmoeten. 

Het zijn zoals gezegd extreem onzekere tijden met behoorlijk volatiele beurzen. Wij vinden dat het team van Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) in het hieronder opgenomen verslag over het eerste kwartaal de uitdagingen en hoe zij daarmee omgaan zeer goed beschrijft. Hof Hoorneman Houdstermaatschappij (HHH) houdt per 31-03-2020 4,57% aan van het kapitaal van KOP. 

Lees het volledige bericht

Kwartaalbericht

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`