06-04-2020, 16:17, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Interim-dividend Income Fund - april 2020

Het Hof Hoorneman Income Fund, aandelenserie 2 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per kwartaal een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders. De directie heeft besloten tot het uitkeren van een interim-dividend van € 0,24 per aandeel.  

Op 7 april 2020 zal het aandeel ex-dividend noteren. Het interim-dividend zal, geheel in contanten en onder aftrek van 15% dividendbelasting, met ingang van 9 april 2020 betaalbaar worden gesteld bij ABN AMRO Bank NV, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam en aan de aandeelhouders ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de instellingen die hun aandelen op 6 april 2020 nabeurs in administratie hadden.

Lees meer

Income Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`