09-06-2020, 16:13, LAATSTE UPDATE: 09-11-2020

Interim-dividend - Het Hof Hoorneman Value Fund

Het Hof Hoorneman Value Fund, aandelenserie 1 onder het paraplufonds Hof Hoorneman Investment Funds NV, streeft ernaar per half jaar een uitkering te doen aan zijn aandeelhouders.

De directie heeft besloten tot het uitkeren van een interim-dividend van € 0,40 per aandeel.

Op 10 juni 2020 zal het aandeel ex-dividend noteren.

Lees meer

Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`