09-10-2020, 17:01, LAATSTE UPDATE: 09-11-2020

Gestaag herstel voor Income Fund in derde kwartaal

Income Fund, Q3 2020

In het derde kwartaal van 2020 boekte het Hof Hoorneman Income Fund een rendement van 0,3%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -9,9%.

Als gevolg van de bewegingsbeperkingen was er eind februari en in maart sprake van een sterke economische neergang. In de zomer werden geleidelijk aan delen van de economie weer heropend en lijkt er sprake van een bescheiden economisch herstel. De vraag blijft wat de economische consequenties zijn van nieuwe ‘intelligente’ lockdowns. “Het aantal faillissementen zal gaan toenemen, net als de werkloosheid”, verwacht fondsbeheerder Robert van den Barselaar.  

De overheid en centrale banken proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door het voeren van een zeer ruim monetair en fiscaal beleid. Dit geld wordt gebruikt om de financieringskosten van solvente bedrijven laag te houden en om aandelen en (staats)obligaties te kopen. “Omdat veel overheden gratis geld kunnen lenen, verplaatst de vraag zich naar bedrijfsobligaties, waar de verwachte rendementen aanzienlijk hoger liggen”, aldus directeur beleggingen Najib Nakad. “Deze trend doet het Income Fund goed.”  

Zowel winnaars als verliezers in de portefeuille van het fonds hadden afgelopen kwartaal een corona-tintje. De grootste winnaars waren Carnival Cruise Lines en Raffinerie Heide. In april, toen er door corona geen cruiseschepen voeren, zijn de obligaties van Carnival gekocht. Sinds begin september voeren weer enkele cruiseschepen uit, met name in Europa en in Azië. Daarnaast liggen de boekingen voor volgend jaar hoger dan verwacht. Ook heeft het management drastisch gesneden in de kosten. “Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat beleggers steeds optimistischer worden over Carnival en haar obligaties.”

Ook Raffinerie Heide was een opvallende stijger in het Income Fund. De Duitse olieraffinaderij zag over de eerste helft van dit jaar een groot deel van de vraag wegvallen, waarna investeringen grotendeels werden stopgezet. Toch steeg de koers van de obligatie vanwege verbeterde vooruitzichten en door een sterkere kaspositie vanwege het door de Duitse overheid verleende uitstel van belastingbetaling.  

Volgens de fondsbeheerder is het bedrijf sterk genoeg om de crisis te doorstaan. “Hoewel het sein ‘brand meester’ nog niet kan worden gegeven, lijkt Raffinerie Heide goed op weg om in 2021 te kunnen herfinancieren.”

Verliezers in het fonds waren dit kwartaal Stobart Finance en Punch Taverns. Beide bedrijven worden geteisterd door de coronamaatregelen. Stobart bezit onder meer het London Southend Airport, maar er wordt momenteel weinig gevlogen. Stobart wil enkele andere activiteiten afstoten en daarmee de lening terugbetalen. Punch Taverns is één van de grootste uitbaters van pubs, die sinds eind september weer worden beknot in hun openingstijden. Punch is een gezond bedrijf en kan voor lange tijd zonder inkomsten zonder dat de obligaties in het geding komen. “Uiteindelijk denken wij dat we op weg zijn naar een nieuw normaal, waarbij pubs weer goede omzetten genereren” zegt Van den Barselaar.

De grootste aankoop van het fonds in het derde kwartaal was een obligatie van online boekingsplatform Expedia. Expedia heeft al jaren een sterke balans en een investment grade-rating, maar wordt hard geraakt door lockdowns. Naar verwachting zal Expedia volgend jaar weer winstgevend zijn, zelfs als sterk herstel op zich laat wachten. “Daarom zal Expedia, ondanks de opgelopen schuld, de crisis overleven. Als het vertrouwen van beleggers toeneemt zal de koers van de obligatie oplopen”, besluit Van den Barselaar.

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Header Income Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`