14-04-2021, 10:30, LAATSTE UPDATE: 09-05-2021

Optimisme over high yield-obligaties

Income Fund, Q1 2021

In het eerste kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Income Fund een rendement van 2,7%.

Na een sterk vierde kwartaal van 2020 was ook het eerste kwartaal van 2021 positief voor high yield-beleggers. Hoewel het vaccinatietempo volgens critici omhoog zou moeten, lijkt het er toch op dat iedereen die wil voor het einde van de zomer een prik zal hebben gehad.  

Consumenten en bedrijven kijken weer vooruit, wat zorgt voor een positief sentiment in vooral de toeristische sector (Punch Taverns, Stobart) en de industrie (SGL Carbon en Raffinerie Heide). Positieve uitschieters in het Income Fund afgelopen kwartaal waren de CMS-leningen en SNS Reaal.  

Impuls aan rendement
Na een procedure van acht jaar deed de rechter uitspraak in de SNS-zaak. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam stelde de schadeloosstelling van SNS Reaal en SNS Bank vast op ruim 804 miljoen euro. Voor de portefeuille gaf deze uitspraak een impuls aan de waarde van de claims én het overall rendement van het fonds.

Toch doen de huidige prijzen nog geen recht aan de uitspraak. Fondsbeheerder Najib Nakad: “Dit komt door de mogelijke gang naar de Hoge Raad. Er zit dus nog meer opwaarts potentieel in de claims.”

Een aanzienlijk deel van het Income Fund wordt belegd in CMS-leningen, ofwel ‘eeuwigdurende leningen’. Door nieuwe regelgeving verliezen deze voor financiële instellingen hun nut. In het vierde kwartaal van vorig jaar gaf de European Banking Authority aan dat banken deze leningen op korte termijn moeten terugkopen. Sindsdien zitten de koersen van de CMS-leningen in de lift. “Wij verwachten dat de meeste op par zullen worden afgelost. Daarom blijven wij enthousiast over deze leningen.”

Behoorlijk marktherstel
Met de sterke rendementen over de afgelopen maanden is er sprake van een behoorlijk marktherstel. “Het lijkt er sterk op dat we teruggaan naar het oude normaal”, aldus Nakad. “Dit wordt nog niet eens volledig vertaald in alle obligatiekoersen. Wij zijn daarom voorzichtig positief over de vooruitzichten van hoogrenderende bedrijfsobligaties.”

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Income Fund
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`