11-02-2021, 13:39, LAATSTE UPDATE: 08-03-2021

Rustige maand Income Fund stilte voor de storm?

Income Fund, januari 2021

In een rustige maand januari kwamen obligaties nauwelijks van hun plaats. Binnen het Hof Hoorneman Income Fund waren de koersuitslagen dan ook gering.

Met vaccinatiecampagnes die langzaam op stoom komen, zijn de ontwikkelingen rondom corona gematigd positief. Op termijn kan dit leiden tot aantrekkelijke economische groei.

In januari was daar nog weinig van te merken. Bedrijfsresultaten worden pas in februari verwacht, inclusief verwachtingen voor de rest van 2021. “De markten zullen die maand meer beweging laten zien”, voorspelt fondsbeheerder Robert van den Barselaar.

In de energiesector lijkt de olieprijs te zijn gestabiliseerd rond 55 USD per vat. De koersen van Transocean, Genel en DNO lieten dan ook een stijging zien. 

Toeleveranciers hebben het, ondanks de gestegen olieprijs, nog altijd moeilijk. Zo is bij Polarcus, dat in betalingsproblemen verkeert, een financiële herschikking op komst. Herstelpotentieel is aanwezig: “Als obligatiehouder hebben we het hypotheekrecht op één van de belangrijkste schepen. Dat geeft ons een sterke onderhandelingspositie” zegt Van den Barselaar. 

In de financiële sector leverden obligaties van banken als verzekeraars – in het bijzonder Aegon, ING en DPB – een positieve bijdrage aan het rendement. Ook CMS-leningen zetten hun opmars voort.

De komende weken moeten uitwijzen hoe bedrijven de wereld zien na corona. “Januari was de stilte voor de storm” aldus fondsbeheerder Najib Nakad. “Onze bedrijven staan er over het algemeen goed voor. Wij zien nog steeds goede kansen binnen high yield-obligaties.”

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties. In de maand januari 2021 boekte het een rendement van 0,9%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Income Fund
2021-04-14 10:30:08

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`