05-03-2020, 11:56, LAATSTE UPDATE: 09-03-2020

Income Fund koopt aantrekkelijke nieuwe offshore-obligatie

Income Fund, Fondsupdate, februari 2020

Met name obligaties van economisch gevoelige bedrijven kregen te maken met het negatieve sentiment rond het coronavirus. Dat bood kansen voor het Hof Hoorneman Income Fund.

Het Income Fund greep de dalende koersen aan om een positie op te bouwen in een obligatielening van Transocean, een Amerikaans bedrijf dat in opdracht van grote oliemaatschappijen oliebronnen aanboort op zee.

“Transocean heeft een relatief hoge schuldenlast, maar probeert door middel van herfinanciering de looptijd van de schuld te verlengen”, vertelt fondsbeheerder Najib Nakad. 

Het bedrijf koopt regelmatig schuld met korte resterende looptijd terug en geeft tegelijkertijd obligaties uit met een lange looptijd. Hierdoor hoeft Transocean de komende jaren geen grote schuld af te lossen. “Daarom denken wij dat het bedrijf sterk genoeg is om de uiteindelijke opleving in de oliemarkt mee te maken.”

Begin februari werd de oude obligatie vroegtijdig afgelost tegen een koers van ruim 107. De nieuwe obligatie werd gekocht tegen een aanzienlijk lagere koers. Nakad: “Ook vanwege de sterke leningsvoorwaarden is het potentiële rendement aantrekkelijk.”

Het Income Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties. In de maand februari 2020 boekte het een rendement van -0,7%, waardoor het rendement YTD uitkomt op 0,8%.

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Header Income Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.