26-03-2020, 10:47, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Hoe gaan onze beleggers om met deze markten?

Het Chinese teken voor crisis is opgebouwd uit de tekens ‘bedreiging’ en ‘kans’. In China weten ze al eeuwen dat een crisis ook kansen biedt. De gevolgen van de Coronacrisis op de maatschappij zijn ongekend. De indexen die de bewegelijkheid van de beurzen meten schommelen momenteel rond de recordniveaus van 2008/2009. Niveaus waarvan wij dachten dat we ze nooit meer terug zouden zien.

Er is veel onzekerheid over hoe succesvol de bestrijding van het virus zal zijn en hoe de economie nadat het virus is uitgewoed weer op gang komt.  

Toch willen wij benadrukken dat het belangrijk is om ook in deze lastige tijd beleggingskeuzes vooral op basis van rationele argumenten te maken. Een gedegen beheer van uw vermogen vraagt om een langetermijnhorizon en het vergelijken van verschillende alternatieven. Beleggers houden duidelijk niet van onzekerheid, de bedreigingen beheersen het nieuws. Maar waar hoe gaan wij daarmee om?

Normaal gesproken zit alle publieke informatie en toekomstverwachting verwerkt in de prijs van een aandeel. In een periode waarin koersen soms wel tot 20% op een dag schommelen kun je echter niet meer spreken van een efficiënte markt. Dan heb je andere maatstaven nodig om te bepalen of een aandeel op een bepaalde prijs echt een aantrekkelijk is.

Hoe gaan wij nu te werk?

Wij hebben de afgelopen week nieuwe posities aan de beleggingsportefeuilles kunnen toevoegen. Ook van degelijke grote bedrijven die we normaal gesproken te hoog geprijsd vinden. Deze nieuwe posities hebben alle de volgende kenmerken gemeen:

  • een koers die op het aankoopmoment minimaal 35% onder de recente piek van begin 2020 was (en soms nog veel meer)
  • er is sprake van weinig schulden
  • er is een gedegen bedrijfsvoering
  • het bedrijf heeft een dominante marktpositie in zijn specifieke markt
  • wij hebben de overtuiging dat het bedrijf deze periode van vraaguitval goed kan overbruggen.

Deze aankopen hebben we deels gedaan uit beschikbare kasmiddelen en deels door bedrijven te verkopen waarvan de koers de afgelopen moeilijke periode minder gedaald is ten opzichte van het gemiddelde.

Twee vliegen in een klap

Vanwege de financiële kracht van de nieuw toegevoegde bedrijven denken wij dat het risicoprofiel van de portefeuilles is verlaagd en, omdat deze aandelen tegen deze lage prijs konden worden aangekocht, het opwaarts potentieel verhoogd.

Welke indicatoren vinden wij belangrijk

Op een korte periode begin 2009 na is het extra rendement dat je krijgt voor het nemen van beleggingsrisico’s, de risicopremie, in de recente geschiedenis nog niet zo hoog geweest. De risicopremie op hoogrenderende obligaties is een van de belangrijkste maatstaven die wij volgen. Deze indicator geeft aan hoeveel een gemiddelde lening per jaar aan extra rendement oplevert ten opzichte van Duitse staatsleningen.

Zes weken geleden schommelde de risicopremie nog rond een langjarig gemiddelde van 4 procent. Eind deze week stond deze op 12,5 procent. Een ongekende stijging van het rendement dat je nu krijgt voor het nemen van beleggingsrisico’s. Het barsten van de internetbubbel, de grote financiële crisis: het waren allemaal momenten dat de risicopremie piekte. Achteraf gezien was elk van die momenten een uitgelezen kans om geld te beleggen. Na een paar jaar bleek dat beleggingen gedaan in en omstreeks die periode bijzonder goed gerendeerd hadden.

De markt timen is onmogelijk. Ook voor professionele beleggers. Door de ongekende beursschommelingen van de afgelopen weken bieden zelfs obligaties in de categorie die al 13 jaar geen faillissement gekend heeft historisch hoge rendementen. En hoewel deze crisis anders is dan alle vorige crises gold dat eigenlijk in mijn beleving ook voor alle eerdere crises die wij hebben meegemaakt.

Zoals de Chinezen al eeuwen weten en de historie ook aantoont volgt op elke crisis een herstel.  

De combinatie van stimuleringsmaatregelen van de overheden en centrale banken, een lage rente, een lage olieprijs en fors gedaalde koersen heeft in het verleden garant gestaan voor bijzonder goede rendementen in de daaropvolgende jaren. Wij zijn daarom rustig aan bezig onze portefeuilles te versterken met belangen in degelijke bedrijven.

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoe gaan onze beleggers om met deze markten

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`