09-03-2020, 18:47, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Gevolgen coronavirus opnieuw van invloed op de beurzen

Het nieuws gedurende het weekend over de verdere verspreiding van het coronavirus, wat op zichzelf niet onverwacht was, heeft deze daling ingeleid. Met name door de quarantaine van een belangrijk deel van Noord-Italië is de coronacrisis in een nieuwe fase beland in de ogen van beleggers.

Door de coronacrisis neemt de vraag naar onder andere olie af. Dit heeft er toe geleid dat olieproducerende landen de olieproductie wilden verlagen. Toen ze het hierover niet eens konden worden is er een prijsoorlog uitgebroken. Dit heeft tot de op één na grootste daling ooit van de olieprijs geleid en tot een forse herwaardering van alles wat met de oliesector te maken heeft.

De combinatie van deze twee factoren heeft tot een zeldzame reactie op de beurzen geleid. Wij spelen daar in de portefeuilles waar mogelijk op in. De kasposities die er zijn worden voorzichtig aangesproken om tegen de huidige lagere koers aankopen te doen voor uw portefeuille.

"Ik werk inmiddels 16 jaar bij Hof Hoorneman en 20 jaar als belegger en heb inmiddels meerdere crisismomenten meegemaakt. Wat mij in die tijd vooral duidelijk is geworden, is dat rust en geduld en focus op de langere termijn essentieel zijn. Want in die 16 jaar heb ik de beurzen zien dalen en stijgen maar is de wereldeconomie ongeveer twee en een half keer zo groot, met de bijbehorende groei in bedrijfswinsten, als toen ik bij Hof Hoorneman Bankiers begon. 

Ik sloot de vorige keer af met de conclusie dat ook het coronavirus weer voorbij gaat. Wat dat betreft zien we hoopgevende signalen in China en Korea waar het aantal nieuwe besmettingen fors is gedaald. Hoe en wanneer zich dit precies voortzet in de rest van de wereld weten we natuurlijk niet. Maar wij gaan er nog steeds van uit dat wanneer deze trend zich in de rest van de wereld manifesteert de beurzen weer fors zullen herstellen. Dit blijft ons basisscenario." aldus Najib Nakad, Directeur Beleggingen.

Heeft u vragen over uw portefeuille of ziet u kansen? Maak dan een afspraak met uw private banker, neem contact op via 0182-597777 of open online een Hof Hoorneman Rekening.

Neem contact op met uw private banker     Lees meer over Online Beleggen

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Najib Nakad

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`