14-04-2021, 10:37, LAATSTE UPDATE: 09-05-2021

Maakindustrie zorgt voor dikke plus European Value Fund

European Value Fund, Q1 2021

In het eerste kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman European Value Fund een rendement van 13,2%.

Met vaccinatiecampagnes in volle gang lopen de aandelenmarkten vooruit op de heropening van de wereldeconomie. In het eerste kwartaal van 2021 werd dit zichtbaar in een draai naar value-aandelen, een oplopende rente en een stijgende olieprijs. Financiële markten rekenen op een economie waarin consumenten hun geld weer durven uit te geven, en waar Europese bedrijven profiteren van Amerikaanse steunmaatregelen.

Herstel
Met slechts twee uitzonderingen droegen alle individuele posities in het European Value Fund bij aan het positieve rendement. De grootste bijdragen kwamen van motorenbouwer Deutz, industriële pompenmaker KSB en Ierse bank AIB Group.  

“In de loop van 2020 werd al duidelijk dat de grotere bedrijven zich wisten aan te passen aan de omstandigheden en deze crisis te boven komen”, analyseert fondsbeheerder Job Graven. “Ondernemingen als Deutz en KSB, die als maakbedrijven gevoelig zijn voor de economische omstandigheden, zeggen herstel te verwachten in de tweede helft van 2021.”

Wel zijn er nog veel zorgen omtrent het midden- en kleinbedrijf, in het bijzonder de bedrijven die actief zijn in retail, reizen en evenementen. Die zijn weliswaar meestal niet beursgenoteerd, maar wel gefinancierd door banken. Door de steunprogramma’s zijn er nog weinig faillissementen, maar die worden verwacht zodra de steunprogramma’s stoppen of de lockdowns zo lang duren dat dit onontkoombaar wordt.  

Meewind
“Boekhoudregels verplichten banken al voorzieningen te treffen voor oninbare leningen voordat deze daadwerkelijk oninbaar worden”, legt Graven uit. “Hier komt wel veel subjectiviteit bij kijken. AIB Group trof in 2020 een voorziening van maar liefst 1,5 miljard euro. Deze verliezen worden deels ingegeven op basis van ervaringen in de vorige crisis. Maar het leningenboek van AIB en de Ierse vastgoedmarkt zijn nu een stuk gezonder dan destijds, waardoor de getroffen voorzieningen mogelijk te hoog zijn.”

Het management van AIB hoopt dat het ergste daarmee achter de rug is. Ook deed het bedrijf enkele overnames en probeert het (oude) oninbare leningen te verkopen. Met het vrijgekomen kapitaal wordt er extra dividend betaald. Daar komt nog bij dat de rentestanden weer stijgen, wat banken meewind geeft. Al met al zijn dit redenen voor de sterke koersprestatie van AIB.

Het European Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

European Value Fund
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`