09-11-2020, 10:47, LAATSTE UPDATE: 04-12-2020

Europese bedrijven krabbelen weer op

European Value Fund, oktober 2020

Bedrijven in het Hof Hoorneman European Value Fund laten significant herstel zien, maar nieuwe lockdowns temperen verwachtingen voor de korte termijn.

De maand oktober kenmerkte zich door een sterke opleving van COVID-19. Maar in tegenstelling tot de eerste golf, blijven bedrijven vaker open en worden winkels meer ontzien. “Ondernemingen weten nu beter wat te verwachten”, vertelt fondsbeheerder Job Graven. “De kapitaalmarkten zijn negatief over de nieuwe lockdowns, maar lang niet in dezelfde mate als in maart en april. Daar komt bij dat de goedkeuring van een of meerdere vaccins aanstaande lijkt.”

Binnen het European Value Fund kunnen bedrijven worden onderverdeeld in twee groepen. De ene groep zal gaan profiteren zodra het coronavirus zich minder zal doen gelden, de andere groep is überhaupt minder gevoelig voor de crisis. “In elk geval hebben alle ondernemingen met elkaar gemeen dat ze dankzij hun balans en liquiditeit in staat zijn deze tweede periode met beperkingen te overleven.”

In oktober werden de eerste cijfers over het derde kwartaal gepubliceerd. Zonder uitzondering was er sprake van significant herstel. Maar vanwege de nieuwe beperkingen zal verder herstel wat naar de toekomst opschuiven. “Maar uitstel is geen afstel”, besluit Graven optimistisch.

Het European Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven. In de maand oktober 2020 boekte het een rendement van -5,4%, waardoor het rendement YTD uitkomt op -23,3%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

European Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`