11-02-2021, 13:32, LAATSTE UPDATE: 08-03-2021

Europese markten beginnen stabiel aan 2021

European Value Fund, januari 2021

De meeste bedrijven in het Hof Hoorneman European Value Fund noteerden positieve rendementen. Signify viel op met mooie cijfers en vooruitzichten.

Rendementen op de individuele posities waren in januari overwegend positief. Een uitzondering hierop waren banken en verzekeraars, die, ondanks de gestegen rente, een kleine daling lieten zien. 

De meeste bedrijven in het fonds publiceren de komende maanden hun resultaten. Signify rapporteerde al wel cijfers over het vierde kwartaal. “Deze waren grosso modo conform verwachting”, vertelt fondsbeheerder Job Graven. “Bijzonder positief was de verwachting voor omzetgroei en margeverbetering in 2021.” 

KSB rapporteerde op zijn beurt voorlopige cijfers. Die bestonden uit een beter dan verwachte omzet en een licht lager dan verwachte orderinstroom.

De transacties in januari bleven beperkt tot het ophogen van een aantal bestaande posities aan het begin van de maand, de aankoop van Ahold Delhaize en de gedeeltelijke verkoop van Nokia eind januari. 

In Europa viel het Gamestop-fenomeen mee. Dit bestond uit koersstijgingen van ‘slechts’ enkele tientallen procenten van een beperkt aantal aandelen. Nokia was een van deze aandelen, waardoor een deel is verkocht. Nokia droeg daarmee het meeste bij aan het positieve rendement.

Het European Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven. In de maand januari 2021 boekte het een rendement van 0,7%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

European Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`