08-03-2021, 16:35, LAATSTE UPDATE: 14-04-2021

Dividend NN verhoogd  

European Value Fund, februari 2021

Het Hof Hoorneman European Value Fund ziet aantrekkelijke dividenden tegemoet van verschillende goed presterende posities.

Eén van de grootste posities in het European Value Fund is Ordina. Dit Nederlandse IT-bedrijf rapporteerde over het vierde kwartaal ‘degelijke cijfers’, aldus fondsbeheerder Job Graven. Tegenover een flinke winststijging stond een lichte daling van de omzet.

Graven is tevreden: “Door een sterke vrije kasstroom is de netto kaspositie vergroot en zal er een aantrekkelijk dividend worden uitgekeerd.”

Dat geldt ook voor een andere grote portefeuillepositie, verzekeraar NN Group, dat eveneens resultaten publiceerde. Die onderstreepten het beeld dat Nederlandse verzekeraars goed door de coronacrisis zijn gekomen.  

Wel rapporteerde NN een licht tegenvallende kapitaalgeneratie. Het management heeft volgens Graven ‘een duidelijk en plausibel plan’ om deze te laten groeien. Maar: “Ook zonder verbetering hierin is de waardering aantrekkelijk. Verzekeraars hebben eerder dan banken toestemming gekregen om dividenden uit te keren en aandelen in te kopen, wat NN dan ook doet. Het dividend is met 8 procent verhoogd.”

In februari was er één transactie in het fonds. AT&S heeft het afgelopen jaar een sterk koersrendement laten zien, terwijl de schulden door investeringen nu oplopen. “Een lagere weging was daarbij passend”, besluit Graven.

Het European Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven. In de maand februari 2021 boekte het een rendement van 3,7%. Het rendement YTD komt daarmee uit op 4,4%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

European Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`