08-07-2020, 11:38, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

Opkomende economieën vinden de weg omhoog

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 18,2%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -11,3%.

Na een negatief eerste kwartaal was er in het tweede kwartaal over de brede linie van opkomende markten sprake van een opleving. De slechtste scenario’s van eind maart lijken te zijn afgewend, hoewel het verdere verloop zich lastig laat voorspellen. Veel centrale banken van opkomende landen, waaronder die van Brazilië, Rusland, India, China en Turkije, verlaagden de rente om de economie te stimuleren. In sommige opkomende markten, zoals Thailand, staat de rente historisch laag. Inmiddels laten de economische data van opkomende economieën geleidelijke verbeteringen zien.  

Minder auto’s en tech

Binnen het Emerging Markets Fund zijn diverse transacties uitgevoerd. Deels waren deze gericht op het afbouwen van wegingen in de meer cyclische industrieën. Zo werd in april het Koreaanse Hyundai Motor verkocht. Fondsbeheerder Mark Kwakkenbos: “De autosector wordt geraakt door de afname van consumentenbestedingen als gevolg van het virus. Daarbij zorgt de transitie naar elektrisch rijden voor uitdagingen.”

Ook zijn de wegingen van het fonds in de iShares MSCI India en de iShares MSCI Taiwan verlaagd. “India heeft een gevoelige valuta en kent een relatief hoog gewaardeerde aandelenmarkt, waardoor we de onderweging van het fonds in India hebben versterkt”, verklaart Kwakkenbos. “Ook Taiwanese technologie-aandelen kennen een relatief hoge waardering.”

De positie in KBC Groep werd in juni van de hand gedaan. Achteraf gezien werd deze positie op een ongelukkig tijdstip gekocht, namelijk vlak voor de uitbraak van het coronavirus. KBC is voor een groot deel gericht op Oost-Europa en heeft een sterke kapitalisatie. “Het idee was dat overtollig kapitaal uitgekeerd zou worden aan aandeelhouders. Dit laat nu veel langer op zich wachten, omdat banken meer geld moeten aanhouden.” KBC daalde de laatste maanden minder hard dan andere Europese banken, waardoor het verlies beperkt bleef.

Aankopen in China

Aan de andere kant is Yuexiu Transport, een Chinese exploitant van tolwegen, aan het fonds toegevoegd, en is er bijgekocht in Sanjiang, een chemisch productiebedrijf.  

De lockdown en een tijdelijk verbod van de Chinese overheid op tolheffingen hadden een negatieve impact op de resultaten van Yuexiu Transport, maar de lagere waardering stond volgens de fondsbeheerder niet in relatie tot de groeiverwachtingen. Inmiddels is de lockdown voorbij en mag er weer tol geheven worden. “De verwachting is dat er een compensatie komt in de vorm van een verlenging van tolwegcontracten.”

Sanjiang kan op zijn beurt profiteren van lage methanolprijzen. Sanjiang gebruikt methanol als grondstof voor de productie van onder meer ethyleen en ethyleenoxide. Kwakkenbos: “Het bedrijf handelt op een lage waardering en keert doorgaans aanzienlijke dividenden uit.” 

Het Emerging Markets Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in opkomende markten en in ondernemingen actief in opkomende markten. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emerging Markets Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`