09-05-2021, 11:10, LAATSTE UPDATE: 09-06-2021

Opkomende markten laten wisselend beeld zien

Emerging Markets Fund, april 2021

Afgelopen maand werd bekend dat er een einde komt aan het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund. In april zijn de eerste stappen in deze richting gezet.

Opkomende markten lieten in april een gemengd beeld zien. De Taiwanese beurs trok aan als gevolg van de grote vraag naar elektronica, net als de Braziliaanse beurs die in voorgaande periodes juist minder presteerde. Aan de andere kant daalde de Chileense markt behoorlijk vanwege een wetswijziging die vervroegde opnames van pensioenen mogelijk maakt.

In april werd bekend dat het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund, als gevolg van de overname door Van Lanschot Kempen, dit najaar zal verdwijnen. De aandelen van het fonds worden ingetrokken en de opbrengsten van verkochte beleggingen worden uitgekeerd aan de participanten van het fonds.  

In dit kader hebben er afgelopen maand diverse transacties plaatsgevonden. Zo zijn onder meer de wegingen in Treasure ASA, China Merchants China Direct Investments, Zwack Unicum, COSCO Shipping International en Ocean Wilsons teruggebracht.  

“Hiermee verbeteren we de liquiditeit van het fonds, waardoor in de toekomst een efficiënte afwikkeling van het fonds plaats kan vinden”, vertelt fondsbeheerder Mark Kwakkenbos.

Het Emerging Markets Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in opkomende markten en in ondernemingen actief in opkomende markten. In de maand april 2021 boekte het een rendement van -1,5%. Het rendement YTD komt daarmee uit op 9%.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Emerging Markets Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`