02-03-2020, 15:31, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Dividenduitkering HH Income Fund verlaagd door renteontwikkelingen

Gezien de renteontwikkelingen is besloten om vanaf 2020 de dividenduitkering van het HH Income Fund te verlagen van EUR 0,32 naar EUR 0,24 per kwartaal.  

Sinds de start van het Income Fund in 2005 is het dividend van het fonds altijd EUR 0,32 per kwartaal geweest met in de beginjaren soms nog een extra bonusdividend. Deze uitkeringen werden tot twee jaar geleden ondersteund door de onderliggende rente-inkomsten uit de portefeuille. De laatste jaren kregen we regelmatig vragen of we deze uitkering nog konden blijven doen gezien de verder dalende rente. Tot voor kort konden we deze vraag nog positief beantwoorden. Daar lag wel de aanname onder dat we de komende jaren een herstel in het renteniveau zouden zien richting de 2%. Met de extra rente die je op deze leningen krijgt van, gemiddeld genomen, 4%-5% zou dat genoeg moeten zijn om de kwartaaluitkering te handhaven. Gezien de recente ontwikkelingen in de rente, lager voor langer, wijkt het dividend te veel af van de inkomstenstroom. De weergegeven grafiek geeft de gemiddelde rente op high-yield leningen sinds het eind van het vorige millennium weer. Het is duidelijk te zien dat we vanaf 2014 gemiddeld onder de 5% zitten. Dit is het marktgemiddelde en in het Income Fund hebben we gelukkig kunnen profiteren van een combinatie van wat hoger renderende leningen in het illiquide segment en speciale posities in banken en/of verzekeraars. Bovendien pakten we de meewind mee vanaf eind 2011 van dalende rente op de bestaande leningen en een verbeterend economisch klimaat wat de koersen stuwde. Naarmate de tijd vorderde zijn steeds meer prachtige oudere leningen met hoge rentebetalingen geherfinancierd door de uitgevende instellingen met leningen met veel lagere rentebetalingen. Hierdoor is het rendement in de portefeuille langzaam minder geworden.

We zijn nu op het punt gekomen dat we het niet langer verantwoord vinden om EUR 0,32 per kwartaal uit te keren omdat dit voorzienbaar structureel boven ons inkomstenniveau zal liggen en we niet de verwachting hebben dat deze situatie op korte termijn gaat verbeteren. De beheerder (Hof Hoorneman Fund Management) heeft daarom besloten met ingang van het boekjaar 2020 het dividend terug te brengen naar EUR 0,24 per kwartaal. De voorlopig laatste uitkering van EUR 0,32 is de slotuitkering over 2019 die begin januari 2020 is betaald. Deze stap is een forse verlaging naar ongeveer 4,8% dividendrendement, op basis van de laatste koers, maar wel een stap die in lijn is met het huidige portefeuillerendement. Hoewel de high-yield markt inmiddels op een rendement van ongeveer 3,5% zit denken we, uitgaande van een rente van 0%, een gemiddelde opslag over tijd van 4%-5% en de bijzondere leningen die we nog altijd kunnen vinden, een kwartaaldividend van EUR 0,24 te kunnen uitkeren.  

Lees de Essentiële Beleggersinformatie

Grafiek: Business Insider Nederland  Bron:  Business Insider/Geld.nl  - Businessinsider.nl

Gemiddelde Spaarrente

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`