26-05-2021, 16:04, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

Dividenduitkering 9 beleggingsfondsen op 27 mei 2021

De directie heeft besloten tot het uitkeren van dividend voor Hof Hoorneman European Value Fund; Hof Hoorneman Obligatie Fonds; Hof Hoorneman Emerging Markets Fund; Hof Hoorneman Real Estate Value Fund; Hof Hoorneman China Value Fund; Hof Hoorneman Global Fund; Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief; Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal; Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief.

Op donderdag 27 mei a.s. zullen de aandelen ex-dividend noteren.

Klik hier voor de advertentie

Dividenduitkering

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`