12-06-2020, 10:42, LAATSTE UPDATE: 18-10-2021

Dividend en corona: hoe zit dat precies?

Vanwege de coronacrisis besloten verschillende bedrijven dividenduitkering uit te stellen of zelfs helemaal over te slaan. De fondsen van Hof Hoorneman Fund Management keren deze maand wel weer dividend uit aan klanten. Corona verandert daar niets aan. Hoe zit dat eigenlijk?

Zodra een onderneming de jaarrekening heeft opgemaakt, wordt duidelijk hoeveel winst er onder aan de streep overblijft. Deze winst wordt voor een deel – of helemaal – verdeeld onder de aandeelhouders. Deze winstuitkering wordt dividend genoemd, afkomstig van het Latijnse ‘dividere’, dat ‘verdelen’ betekent. Vanwege de economische malaise als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hebben toezichthouders banken en verzekeraars gevraagd om dividend te herinvesteren om zo de solvabiliteit van de ondernemingen te verstevigen. Het gevolg: hun aandeelhouders ontvangen deze periode geen dividend. Dat is pijnlijk voor aandeelhouders die dividenduitkeringen gebruiken als aanvulling op het inkomen, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen zijn. Andere aandeelhouders lopen de kans mis om het dividend te herinvesteren.

Uitkering dividend 
Bij de beursgenoteerde beleggingsfondsen van Hof Hoorneman Fund Management is geen sprake van het uitstellen of annuleren van dividenduitkeringen. 

De fiscale status van deze beleggingsfondsen legt de verplichting op om alle inkomsten, zoals rente en dividend, na aftrek van de kosten, door te spelen aan de beleggers in die fondsen. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering wordt het overgebleven bedrag gedeeld door het aantal participanten, naar rato van de hoogte van hun participatie. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering. De daadwerkelijke uitkering heeft snel daarna plaats.

Het Income Fund keert als enige fonds van Hof Hoorneman vier keer per jaar dividend uit. Het Value Fund keert twee keer per jaar uit, de overige fondsen één keer. Het Phoenix Fund is het enige fonds dat al jaren geen dividend uitkeert, omdat er door dit fonds wordt belegd in leningen die geen rente betalen. 

De waarde van een dividenduitkering mag niet worden onderschat. Uit onderzoek blijkt dat op de lange termijn meer dan de helft van het behaalde rendement van beleggingen in aandelen afkomstig is uit geherinvesteerd dividend. Veel klanten kiezen er dan ook voor om het ontvangen dividend direct weer te beleggen.

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividend

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`