02-03-2020, 09:51, LAATSTE UPDATE: 17-04-2020

Coronavirus beheerst de beurs

Het nieuws wordt beheerst door berichten over het coronavirus. Dit beïnvloedt ook de beurzen. Graag informeren wij u over onze visie op de huidige ontwikkelingen en hoe wij daar voor uw beleggingsportefeuille mee omgaan.

Het RIVM bestempelt de ernst van het coronavirus voor mensen momenteel als ‘niet heel verontrustend’*. Beleggers reageren minder gerust. Dat de aandelen van cruisemaatschappijen en reisorganisaties enorme dalingen noteren, is niet verrassend. Maar dat ook een degelijk bedrijf als Koninklijke Olie in een week 15 procent daalt, zou kunnen duiden op overreactie.  

Emotie of ratio

Eens te meer blijkt dat financiële markten heftig kunnen reageren op onzekerheid. Met de huidige onzekerheid is het logisch dat de beurzen een daling laten zien. Tegelijkertijd hebben markten óók de onhebbelijke neiging om te handelen op basis van het nieuws en de slechtst mogelijke – in plaats van neutrale (meer realistische) – scenario’s. Het risico bestaat dat de emotie het wint van de ratio. De reactie op een crisis, oorlog of virus mag dan logisch zijn, de heftigheid van deze reactie is dat in de regel niet.

Het is onvermijdelijk dat het coronavirus gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de wereldeconomie in de eerste helft van 2020. Maar deze gebeurtenissen hebben niet of nauwelijks effect op het winstpotentieel van bedrijven op de lange termijn. Onze beleggingsstrategie is er juist op ingericht om bedrijven te beoordelen op hun intrinsieke waarde.

De huidige omstandigheden veranderen dan ook niets aan de onderliggende analyses en calculaties op basis waarvan wij onze beleggingskeuzes maken. Ook nu beleggen wij in kwalitatief goede bedrijven met een sterke marktpositie en een degelijke balans. De bedrijven waarin wij beleggen kunnen derhalve wel wat hebben.

Rust en geduld

Juist in deze periode zijn rust en geduld nodig. Hoe lang deze onzekerheid nog voortduurt, valt moeilijk te voorspellen. Wel bieden lagere waarderingen mooie kansen. We gebruiken die dan ook om onze posities in kwalitatief sterke bedrijven te vergroten, of deze toe te voegen aan de portefeuille, zodat we goed gepositioneerd zijn zodra de beurzen herstellen. Want ook het coronavirus gaat weer voorbij.

Wij staan u graag te woord als u vragen heeft. Neem dan contact op via 0182 597 777 of met uw private banker. Wilt u meer weten over de impact van het coronavirus op de beurs? Luister dan hieronder naar de BNR Beurswatch aflevering van vrijdag 28 februari waar onze Directeur Beleggingen Najib Nakad aanschoof.

* ‘Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19)’, RIVM, 28 februari 2020

Heeft u vragen over uw portefeuille of ziet u kansen? Maak dan een afspraak met uw private banker of open online een Hof Hoorneman Rekening.

Maak een afspraak met uw private banker     Open een Hof Hoorneman Rekening

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Najib Nakad

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`