08-07-2020, 11:35, LAATSTE UPDATE: 13-08-2020

China loopt voorop in economisch herstel

Het Hof Hoorneman China Value Fund boekte in het tweede kwartaal van 2020 een rendement van 13,5%. Daarmee komt het rendement YTD uit op -9,2%.

Doordat China als een van de eerste landen uit de lockdown kwam, loopt het land voorop in het economisch herstel. Dat is onder meer terug te zien in de consumentenbestedingen. In dit kader zijn de maandelijkse omzetcijfers van Pou Sheng interessant. De distributeur van Nike en Adidas had eind maart nagenoeg alle winkels in China weer geopend. “De omzet laat sinds de heropening een gestaag herstel zien”, vertelt fondsbeheerder Mark Kwakkenbos. “Het management verwacht in de tweede helft van het jaar een verdere verbetering richting het niveau van voor de corona-uitbraak.”  

In mei nam China een nieuwe veiligheidswet aan voor Hongkong. De vrees bestaat dat China de greep op Hongkong zal versterken, terwijl een deel van de burgers van de stadstaat dit als onwenselijk ziet. Kwakkenbos: “De demonstraties tegen deze wet kunnen negatieve effecten hebben op ondernemingen in Hongkong. Het China Value Fund richt zich echter op bedrijven met activiteiten in China. Voor die ondernemingen is de economische impact nihil.”  

Een aantal posities in het fonds hebben een vastgoedportefeuille in Hongkong. “Aangezien deze tegen een forse korting gekocht zijn, lijkt het risico van een afzwakkende vastgoedmarkt in Hongkong al ruimschoots ingeprijsd.”

Ruime kaspositie

Binnen het fonds zijn afgelopen kwartaal diverse transacties verricht, waarbij de focus lag op gezonde bedrijven met een sterke marktpositie én een sterke balans, in sectoren die veel last hebben van de coronacrisis. Zo is de positie in Pacific Textiles uitgebreid. Pacific Textiles maakt stoffen voor de textielindustrie en ondervindt veel hinder van de dalende kledingverkopen in China, Europa en de Verenigde Staten. “De onderneming heeft echter geen schuld en de kaspositie is ruim. Daarnaast is de productie van textiel niet arbeidsintensief en zijn er dus geen hoge loonkosten die moeten worden doorbetaald.”  

Texhong Textile daarentegen werd gedeeltelijk verkocht. Hoewel Texhong een marktleider is en aantrekkelijke vooruitzichten heeft met verticale integratie, heeft de uitbreiding van de onderneming geleid tot een toename in schulden. De markt voor de nieuwe capaciteit is, zeker op dit moment, beperkt aanwezig.

Hogere winstmarges

Johnson Electric is gedeeltelijk verkocht ten faveure van Minth. Kwakkenbos legt uit waarom: “Beide bedrijven leveren onderdelen aan autofabrikanten. In vergelijking met Johnson Electric profiteert Minth meer van de trend naar elektrisch rijden, waarbij het voor een onderdeel reeds gewonnen orders heeft. Bovendien heeft Minth een sterkere balans, groeit harder, is meer gericht op China en heeft het hogere winstmarges.”  

Tegen het eind van het kwartaal werd de positie in Tianneng Power afgebouwd. Tianneng Power gaf een positieve winstwaarschuwing voor de eerste helft van het jaar en is bezig om een groot deel van het bedrijf op de beurs van Shanghai te noteren, waar de aandelenwaarderingen doorgaans hoger zijn. De koers heeft hier de afgelopen tijd positief op gereageerd, wat de fondsbeheerder deed besluiten winst te nemen.

Het China Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management NV, belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de groei van de binnenlandse consumptie.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

China Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`