11-02-2021, 13:42, LAATSTE UPDATE: 08-03-2021

Cijfers onderstrepen sterk herstel Chinese economie

China Value Fund, januari 2021

China heeft de coronacrisis achter zich gelaten. Het ene na het andere bedrijf in het China Value Fund komt met positieve berichten over de winstontwikkeling.

Aandelenmarkten begonnen goed aan het nieuwe jaar. Dit was vooral te danken aan de eerste weken van januari. Tegen het einde van de maand leverden de aandelenbeurzen weer wat van de sterke jaaropening in.

De Chinese economie was in 2020 een van weinige groeiende economieën, waarbij de cijfers uit het vierde kwartaal duidden op een stevig herstel. “In de portefeuille van het fonds kwamen diverse bedrijven met positieve berichten”, vertelt fondsbeheerder Mark Kwakkenbos. “Daaruit valt af te leiden dat de omzet en winst in de tweede helft van 2020 sterk is verbeterd.”

Twee toeleveranciers aan de auto-industrie, Varitronix en Johnson Electric, lieten weten dat hun omzetontwikkeling zich in de tweede helft van het jaar zeer goed heeft ontwikkeld. “Dit heeft een positief effect op de winstgevendheid van deze bedrijven en de aandelenkoersen reageerden hier dan ook uitermate positief op.”

In de chemische sector liet Sanjiang Fine Chemical weten dat de winst in 2020 bijna verdubbeld is ten opzichte van 2019. Ook EVA Precision zag een sterke verbetering. In de eerste jaarhelft leed dit bedrijf nog verlies, maar dit is in de tweede helft van het jaar weer nagenoeg goedgemaakt.

Binnen het China Value Fund zijn in januari geen transacties verricht.

Het China Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de groei van de binnenlandse consumptie. In de maand januari 2021 boekte het een rendement van 1,5%. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

China Value Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`