17-04-2020, 18:23, LAATSTE UPDATE: 20-04-2020

Breekt er een nieuwe fase aan op de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkten?

Directeur Beleggingen Najib Nakad was deze week met Hendrik Tuch, hoofd obligaties bij Aegon Asset Management te gast bij ‘Portfolio Update’, een goed beluisterde podcast van fondsnieuws

Daarin besprak hij wat het voor de obligatiemarkt betekent nu de Fed overgaat tot het opkopen van bedrijfsleningen.

Luister hier de door Tom Jessen gepresenteerde podcast van Fondnieuws terug.

 

Podcast

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`