24-09-2021, 16:53, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

Betaalbaarstelling slotuitkering Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie, subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V., gevestigd te Gouda

Hof Hoorneman Fund Management N.V. (de “Beheerder”) deelt mee dat op 27 september 2021 betaalbaarstelling plaatsvindt van de slotuitkering van Hof Hoorneman Emerging Markets Fund (HH EM Fund, NL0010514196) in liquidatie (hierna het “Fonds”), een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V.

De uitkering is gelijk aan het bedrag van de intrinsieke waarde die is berekend op de datum van betaalbaarstelling van de uitkering.

Het fondsvermogen van Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie is EUR 10.457.505,28. De uitkering per aandeel van Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie is EUR 90,43547.

Het overschot wordt naar verhouding tot ieders gerechtigdheid uitgekeerd aan de aandeelhouders van het Fonds op 27 september 2021. Houders van aandelen in het Fonds hoeven zelf geen actie te ondernemen voor ontvangst van de slotuitkering. Hof Hoorneman Fund Management N.V. zorgt ervoor dat de slotuitkering in contanten wordt betaald. Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie wordt gelijktijdig met betaalbaarstelling van de slotuitkering opgeheven door intrekking van alle aandelen in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund in liquidatie. 

De Beheerder zal na opheffing van het Fonds de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzoeken het Fonds uit te schrijven uit haar register.

Gouda, 24 september 2021

De vereffenaar, Hof Hoorneman Fund Management N.V.

Betaalbaarstelling slotuitkering Hof Hoorneman Emerging Markets Fund

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`