24-09-2021, 17:01, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

Betaalbaarstelling liquidatie-uitkering Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. in liquidatie, gevestigd te Gouda

Hof Hoorneman Fund Management N.V. (de “Beheerder”) deelt mee dat op 27 september 2021 betaalbaarstelling plaatsvindt van de liquidatie-uitkering van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. in liquidatie (de “Vennootschap”), een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met als subfondsen Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief in liquidatie (MIX DEFENSIEF, NL0013089063), Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal in liquidatie (HH MIX NEUTRAAL, NL0013089071) en Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief in liquidatie (HH MIX OFFENSIEF, NL0013089089) (hierna elk een “Fonds”). Het vermogen van de Vennootschap zal worden vereffend overeenkomstig het plan van verdeling, dat op 8 juni 2021 is gedeponeerd bij het Handelsregister.

De uitkering is gelijk aan het bedrag van de intrinsieke waarde die is berekend op de datum van betaalbaarstelling van de liquidatie-uitkering. 

  • Het fondsvermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief in liquidatie is EUR 1.742.773,87. De uitkering per aandeel van Hof Hoorneman Mix Fondsen Defensief in liquidatie is EUR 20,1446. 
  • Het fondsvermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal in liquidatie is EUR 3.326.430,43. De uitkering per aandeel van Hof Hoorneman Mix Fondsen Neutraal in liquidatie is EUR 19,8199. 
  • Het fondsvermogen van Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief in liquidatie is EUR 2.403.166,86. 

De uitkering per aandeel van Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief in liquidatie is EUR 20,3037. 

Het overschot wordt naar verhouding tot ieders gerechtigdheid uitgekeerd aan de aandeelhouders van het Fonds op 27 september 2021. Houders van aandelen in het Fonds hoeven zelf geen actie te ondernemen voor ontvangst van de liquidatie-uitkering. Hof Hoorneman Fund Management N.V. zorgt ervoor dat de liquidatie-uitkering in contanten wordt betaald. Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V. wordt na betaalbaarstelling van de liquidatie-uitkering opgeheven.

De Beheerder zal na opheffing van de Vennootschap de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verzoeken de Vennootschap uit te schrijven uit haar register.

Gouda, 24 september 2021

De vereffenaar, Hof Hoorneman Fund Management N.V.

Betaalbaarstelling liquidatie-uitkering Hof Hoorneman Mix Fondsen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`