09-12-2021, 10:00, LAATSTE UPDATE: 18-01-2022

BAVA Hof Hoorneman Investment Funds op vrijdag 17 december 2021

Oproep en agenda buitengewone vergadering van aandeelhouders Hof Hoorneman Investment Funds N.V.
De vergadering zal vanwege de nieuwe coronamaatregelen middels MS Teams plaatsvinden. Zie voor verdere informatie het addendum dat bij de aankondiging is gevoegd. U vindt de aankondiging hieronder

Klik hier voor de aankondiging

Klik hier voor de agenda

De betreffende stukken zijn hieronder beschikbaar:

Informatiedocument BAVA HHIF 17 dec 2021

Prospectus Kempen Umbrella Fund II N.V. (voorheen HHIF)

Conceptakte van statutenwijziging

BAVA Hof Hoorneman Investment Funds op vrijdag 17 december 2021 – update ivm nieuwe coronamaatregelen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`